De wijkraadpleging is een belangrijk instrument om bewoners van een wijk actief te raadplegen over verschillende ontwikkelingen en/of thema’s die spelen in de wijk. Hierachter ligt de gedachte dat een wijkraad niet zondermeer de ‘mening van de wijk’ kan representeren. Met een wijkraadpleging peilt de wijkraad wat de meningen over een bepaald onderwerp zijn; de wijkraad bevraagt in feite de achterban. Met de resultaten kunnen wijkraden hun koers bepalen en kunnen zij hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders onderbouwen.

Wijkraadplegingen:

2018

De resultaten van de wijkraadpleging 2018:

rapport wijkraadpleging Brent van der Hell

Wang Lina BP2018

Managementrapportage Kanaleneiland in Beeld

2017

Paragraaf

Hieronder zijn de resultaten van de wijkraadpleging 2017 “Unusual Suspects” te vinden.

Werkgroep 1
Werkgroep 2
Werkgroep 3
Werkgroep 4

2015

Hieronder zijn de resultaten van de wijkraadpleging 2015 “Langer zelfstandig wonen en zorg in Zuidwest ” te vinden.

Voorbereiding wijkraadpleging voorjaar 2015

samenvatting_wijkraadpleging_Zuidwest_2015

Offerte_wijkraadpleging_Zuidwest_2015

Presentatie aan wijkraad op 24 februari 2015 met introductie van Roland Goetgeluk en  toelichting op de eindrapportage van de wijkraadpleging door AU3 Consultancy.

WijkraadplegingZW2015_goetgeluk_Intro_wijkraad_2016_02_24

WijkraadplegingZW2015_Audrey_Kees_Resultaten_wijkraad_2016_02_24

Eindrapportage wijkraadpleging 2015 van AU3 Consultancy

Wijkraadpleging ZW 2016 Eindrapportage Def03022016

 Aanbiedingsbrief Wijkraadpleging ZW 2015 04022016

Achtergrondinformatie bij resultaten wijkraadpleging 2015

Document Aanbevelingen Wijkraadpleging Def03022016

Document Conclusie en Advies Wijkraadpleging Def03022016

Document Contactpersonen Wijkraadpleging Def03022016

Document De oudere zelf Wijkraadpleging Def03022016

Document Oplossingsrichtingen Algemeen Def03022016

Document Oplossingsrichtingen Allochtone ouderen Def03022016

Document Stof tot nadenken Def03022016

Document SWOT Algemeen Wijkraadpleging Def03022016

Document SWOT Allochtone oudere Wijkraadpleging Def03022016

2013

Resultaten Digitale Wijkraadpleging en Groene Tocht door Zuidwest voorjaar 2013 v2.0

Rapportage Groene Tocht door Zuidwest

2012

WijkraadplegingTranswijk_def