De wijkraadpleging is een belangrijk instrument om bewoners van een wijk actief te raadplegen over verschillende ontwikkelingen en/of thema’s die spelen in de wijk. Hierachter ligt de gedachte dat een wijkraad niet zondermeer de ‘mening van de wijk’ kan representeren. Met een wijkraadpleging peilt de wijkraad wat de meningen over een bepaald onderwerp zijn; de wijkraad bevraagt in feite de achterban. Met de resultaten kunnen wijkraden hun koers bepalen en kunnen zij hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders onderbouwen.

Wijkraadplegingen:

2018

De resultaten van de wijkraadpleging 2018:

rapport wijkraadpleging Brent van der Hell

Wang Lina BP2018

Managementrapportage Kanaleneiland in Beeld

2017

Hieronder zijn de resultaten van de wijkraadpleging 2017 “Unusual Suspects” te vinden.

Werkgroep 1
Werkgroep 2
Werkgroep 3
Werkgroep 4