In memoriam Boudewijn Oremus

Tijdens de vergadering van 29 augustus stond de Wijkraad stil bij het overlijden van haar oud-lid Boudewijn Oremus, na zijn verwonding bij een verkeersongeval.

Boudewijn Oremus
(foto Arnoud Pollmann, 2017)

Boudewijn was, toen hij onlangs afscheid nam van de Wijkraad, ongeveer 12 jaar onafgebroken lid geweest. Een markant wijkraadslid, dat zich uiterst betrokken voelde bij zuidwest, daar soms duidelijke meningen over had, en die welsprekend wist te verwoorden. Het was goed te merken dat Boudewijn ook een heel verleden als maatschappelijk activist achter zich had.

Stammend uit een muzikale familie, was Boudewijn in het bijzonder geïnteresseerd in het culturele gebeuren in de wijk. En als Boudewijn ergens in geïnteresseerd was, liep hij ook het vuur uit zijn sloffen om zaken te realiseren, zoals bij de start van het ARK-festival en Utrecht aan de Nijl.

Dat bleek ook uit het feit, dat hij naast zijn wijkraadswerk, in samenwerking met het Oranje-comite, wist te realiseren dat op het verzetsmonument aan de Lomanlaan de namen van de omgekomen Utrechtse verzetstrijders werden aangebracht.

Tijdens een eerdere zeer druk bezochte herdenkingsbijeenkomst bleek pas goed op hoeveel fronten Boudewijn actief was. Zelfs in Amsterdam, waar hij in een eerdere fase van zijn loopbaan ambtenaar in de culturele en maatschappelijke sector was, is hij nog steeds niet vergeten. Er zal zelfs nog een tweede herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam worden georganiseerd.

Nu hij wat ouder werd, ging Boudewijn (zelf geboren 1942) zich in toenemende mate interesseren voor de problemen van ouderen in een stad als Utrecht. Ook daarbij wilde hij actief zijn. Echter, het heeft helaas niet verder mogen komen.

Boudewijn was, voor zover wij daar als buitenstaander over kunnen oordelen, iemand van een zinvol gevuld en maatschappelijk betrokken leven. Hij zal bij velen goede herinneringen achterlaten.

Wim van Vugt, namens de wijkraad Zuidwest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *