Wat doet de wijkraad?

Wat leeft er onder de inwoners van Utrecht Zuidwest? Hoe zou de verkeerssituatie over vijf jaar eruit moeten zien? Aan wat voor voorzieningen hebben de wijkbewoners behoefte? Hoe verhogen we de veiligheid op straat? Met dit soort zaken houdt de Utrechtse wijkraad Zuidwest zich sinds oktober 2002 inhoudelijk bezig.

De wijkraad Zuidwest vormt een schakel tussen de gemeente Utrecht en inwoners uit de 4 subwijken: Dichterswijk, Kanaleneiland, Rivierenwijk en Transwijk. Wij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders – gevraagd en ongevraagd – over diverse zaken die voor de wijk van belang zijn. Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die we ontvangen van de gemeente. Hierbij kan het gaan over plannen voor grote nieuwbouwprojecten of over infrastructurele ingrepen.

Als ogen en oren van de wijk peilen wij tegelijkertijd de mening van de inwoners van Zuidwest. De jaarlijkse wijkraadpleging vormt een belangrijk instrument om dit te achterhalen.

Hoe ziet de wijkraad eruit?

De wijkraad bestaat uit een bestuur en uit bewoners afkomstig uit de vier subwijken. Zij verrichten wijkraadswerk op vrijwillige basis. Het bestuur van de wijkraad Zuidwest bestaat vanaf 1 maart 2018 uit de volgende personen:

Interesse om wijkraadslid te worden?

De Wijkraad Zuidwest is altijd op zoek naar versterking: er is meer werk dan we aankunnen, onder andere dankzij de jaarlijkse wijkraadpleging. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Interesse? Laat dit ons dan even weten via het contactformulier.

Of kom gewoon eens langs!

Kom eens kijken, luisteren en meepraten! Wij vergaderen maandelijks. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen openbaar zodat bewoners, ondernemers en overige belangstellenden aanwezig kunnen zijn. De datum, tijd en locatie van de eerstvolgende vergadering vindt je op de pagina vergaderingen.