Herontwikkeling Scheer & Foppenpand

Op de hoek van de Vondellaan en de Croeselaan (Dichterswijk), staat een leegstaand pand, het voormalige Scheer & Foppen pand, dat binnenkort een nieuwe functie zal krijgen. Projectontwikkelaar Sleeping Beauties gaat het pand herontwikkelen op een manier die past bij de buurt.

Medio juni 2019 start een participatietraject waarin betrokkenen en omwonenden van deze locatie hun mening kunnen geven over wat zij graag zien gebeuren.

U kunt ook uw mening geven, dit kan via: www.betrokkenvondellaan.nl.

Wijkraad gedenkt slachtoffers Kanaleneiland

credits: @LanaLeesVoer

Met afschuw heeft Wijkraad Zuidwest kennis genomen van de vreselijke misdaad vandaag in Kanaleneiland. Iets dat ons dierbaar is, is vandaag in het hart getroffen. Dit doet ons veel verdriet, en laat ons achter met een gevoel van frustratie en onmacht. Wij wensen alle getroffenen, nabestaanden en wijkbewoners veel sterkte toe.

Wijkraden presenteren manifest “Samen Doen!”

De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam “Vernieuwen Participatie.” De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: “Samen Doen!”

Lees het manifest

In memoriam Boudewijn Oremus

Tijdens de vergadering van 29 augustus stond de Wijkraad stil bij het overlijden van haar oud-lid Boudewijn Oremus, na zijn verwonding bij een verkeersongeval.

Boudewijn Oremus
(foto Arnoud Pollmann, 2017)

Boudewijn was, toen hij onlangs afscheid nam van de Wijkraad, ongeveer 12 jaar onafgebroken lid geweest. Een markant wijkraadslid, dat zich uiterst betrokken voelde bij zuidwest, daar soms duidelijke meningen over had, en die welsprekend wist te verwoorden. Het was goed te merken dat Boudewijn ook een heel verleden als maatschappelijk activist achter zich had.

Stammend uit een muzikale familie, was Boudewijn in het bijzonder geïnteresseerd in het culturele gebeuren in de wijk. En als Boudewijn ergens in geïnteresseerd was, liep hij ook het vuur uit zijn sloffen om zaken te realiseren, zoals bij de start van het ARK-festival en Utrecht aan de Nijl.

Dat bleek ook uit het feit, dat hij naast zijn wijkraadswerk, in samenwerking met het Oranje-comite, wist te realiseren dat op het verzetsmonument aan de Lomanlaan de namen van de omgekomen Utrechtse verzetstrijders werden aangebracht.

Tijdens een eerdere zeer druk bezochte herdenkingsbijeenkomst bleek pas goed op hoeveel fronten Boudewijn actief was. Zelfs in Amsterdam, waar hij in een eerdere fase van zijn loopbaan ambtenaar in de culturele en maatschappelijke sector was, is hij nog steeds niet vergeten. Er zal zelfs nog een tweede herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam worden georganiseerd.

Nu hij wat ouder werd, ging Boudewijn (zelf geboren 1942) zich in toenemende mate interesseren voor de problemen van ouderen in een stad als Utrecht. Ook daarbij wilde hij actief zijn. Echter, het heeft helaas niet verder mogen komen.

Boudewijn was, voor zover wij daar als buitenstaander over kunnen oordelen, iemand van een zinvol gevuld en maatschappelijk betrokken leven. Hij zal bij velen goede herinneringen achterlaten.

Wim van Vugt, namens de wijkraad Zuidwest.